Monthly Archives: August 2014

Ideme na festival makať zadara

Asi highlight mesiaca. Ideme spolu na Zurich Open Air festival. Každý bude robiť na inom bare (ja zase viac hodín ako on. Nech mi nikto netvrdí, že pilnosťou sa niekam dopracujem. Ja budem 4 hodiny dlhšie obsluhovať ožranov a budem … Continue reading

Video | Posted on by | 5 Comments